Monday, 21/10/2019 - 05:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phan Chu Trinh
 • Phan Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0909086154
  • Email:
   tuyet0909086154@gmail.com
 • Cao Thi Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0937548133
  • Email:
   caothithuthuy1969@gmail.com
 • Huỳnh Thị Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân cao đảng
  • Điện thoại:
   01646520117
  • Email:
   huynhthinhu87@gmail.com
 • Trần Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   01677339347
  • Email:
   huepct1979@gmail.com
 • Trần Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   01658878425
  • Email:
   thanhhienan123@gmail.com
 • Trần Thị Diên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   01685783139
  • Email:
   dientranthi5@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân cao đảng
  • Điện thoại:
   0909668819
  • Email:
   truongbinh07@gmail.com
 • Phạm Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0901604243
  • Email:
   phambich20@gmail.com
 • Lê Nguyễn Hồng Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0986441476
  • Email:
   hongvinhpct80@gmail.com
 • Phùi Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   01652596009
  • Email:
   minhtriphui@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Thạch
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   0907603947
  • Email:
   thanhthach1977@gmail.com
 • Phan Thị Bích Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   01682050178
  • Email:
   bichthuphanthi@gmail.com
 • Nguyễn Tăng Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   01649343865
  • Email:
   ntp01285860748@gmail.com
 • Đặng Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Đại học
  • Điện thoại:
   01667585282
  • Email:
   thanhliem2166@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 14
Tháng 10 : 283
Năm 2019 : 1.734